Fritidshemmets uppdrag

Fritidshemmets uppdrag är att komplettera skolan och hemmet. Undervisningen i fritidshemmet utgår från elevernas intressen och behov och vi ser till elevens allsidiga utveckling med fokus på att stärka elevens sociala kompetens.

Vi erbjuder våra elever en meningsfull fritid som även ger möjlighet till rekreation. Vårt uppdrag är även att vidga vyer och uppmuntra elever att prova nya saker. Detta genomförs på ett sätt där fri verksamhet blandas med pedagogstyrd verksamhet.

På Vinsta grundskola östra har varje årskurs ett eget fritidshem. Lärare och fritidshemspersonal samverkar med elevernas bästa i fokus. Vi ser samverkan som ett viktigt verktyg för att eleverna ska få möjlighet att utvecklas i sitt lärande så långt som möjligt. 

Vår skola har två fokusområden; digitalisering och hälsa.

Vill du veta mer om fritidshemmets uppdrag rekommenderar vi att du läser del 1, 2 och 4 i grundskolans läroplan Lgr11.

https://www.skolverket.se/publikationer?id=2575