Till innehåll på sidan

Elev / vårdnadshavare

 

Barn med skateboard

Terminer och lov

Här hittar du övergripande information kring läsåret. För studiedagar och annan information hänvisar vi till kalendern i Skolplattformen.

Frånvaroanmälan

All frånvaro registreras och det är mycket viktigt att du som vårdnadshavare anmäler sjukdom och ansöker om ledighet för ditt barn enligt skolans rutin.

Elevhälsa

All personal ska arbeta utifrån ett elevhälsoperspektiv och i sin planering och utformning av verksamheten bevaka att hänsyn tas till elevhälsofrågor sett över hela skoldagen. Elevhälsoteamet är en stödfunktion till lärarna i deras arbete med elevernas måluppfyllelse.