Till innehåll på sidan

Elev / vårdnadshavare

 

Bibliotek

Vinsta grundskola har två skolbibliotek - ett på östra och ett på västra. I biblioteken finns Anna Nottberg som gärna hjälper dig hitta vad du letar efter och det du inte visste att du ville läsa.

Barn med skateboard

Terminer och lov

Här hittar du övergripande information kring läsåret. För studiedagar och annan information hänvisar vi till kalendern i Skolplattformen.

Frånvaroanmälan

Elev ska sjukanmälas senast 8.00 av vårdnadshavare. Som vårdnadshavare ansvarar du för att skolan har uppdaterad information om ditt barns sjukdom.
Du kan sjukanmäla ditt barn på flera olika sätt.

Elevhälsa

I skolan sker all verksamhet med elevernas bästa som mål. All personal ska arbeta utifrån ett elevhälsoperspektiv och i sin planering och utformning av verksamheten bevaka att hänsyn tas till elevhälsofrågor sett över hela skoldagen. Elevhälsoteamet är en stödfunktion till lärarna i deras arbete med elevernas måluppfyllelse.