Till innehåll på sidan

Frånvaroanmälan

All frånvaro registreras och det är mycket viktigt att du som vårdnadshavare anmäler sjukdom och ansöker om ledighet för ditt barn enligt skolans rutin.

Sjukanmälan

Elev ska sjukanmälas senast 8.00 av vårdnadshavare. Som vårdnadshavare ansvarar du för att skolan har uppdaterad information om ditt barns sjukdom.
Du kan sjukanmäla ditt barn på flera olika sätt:

  • Via Skolplattformen (kräver e-legitimation)
  • Via app i mobil/surfplatta (instruktion)
  • Telefonsvarare (uppge ditt barns namn, klass och personnummer):
    • Östra F-5: 08 - 508 054 70
    • Västra 4-9: 08 - 508 056 01

Ledighet

Med anledning av att Skolverket i sina Allmänna råd för fram att det endast ska beviljas ledighet för elev om det föreligger särskilda skäl, har skolan en restriktiv policy vad gäller beviljande av ledighet under skolåret. Det innebär att ledighet för semesterresor inte självklart kommer att beviljas. I de fall där särskilda skäl föreligger kan rektor bevilja ledighet längre än två dagar. Mentor kan bevilja upp till två dagars ledighet per termin, men utöver detta krävs rektors beviljande.

I samtliga fall används ledighetsblanketten. Lämnas till elevens metor. 

Ska eleven vara ledig för tandläkarbesök eller liknande räcker det om detta anmäls av vårdnadshavare direkt till klasslärare/mentor.

 

Dela: