Introduce a Girl to Engineering Day 2015 - Stoneridge

I år deltog Vinsta Grundskola Västra för första gången i projektet ”Introduce a Girl to Engineering Day”, mer känt under förkortningen IGEday. Projektet syftar till att locka fler unga tjejer till ingenjörsyrket genom att bjuda in tjejgrupper till olika intressanta teknikdrivna företag. Nedan följer en kort redogörelse för ett av de företag vi besökte.

Vår grupp bestod av 12 tjejer i årskurs 7 och 8 samt två medföljande pedagoger. Vi hade inför mötet fått se dagens program på teknikföretaget Stoneridge och mötte upp med företagets kontaktperson, personalchef, platschef samt ett tiotal ingenjörer. Besöket inleddes med en fikastund då olika företrädare på ett enkelt och lättsamt sätt förklarade vad Stoneridge är för typ av företag och vad man producerar.

Stoneridge utvecklar och tillverkar elektroniska funktioner till lastbilar och större arbetsfordon så som truckar, hjullastare och dylikt. Det rör allt från vred till fordonets klimatanläggning till avancerade kameror och sensor som ersätter sido- och backspeglarna. Man finns representerad över hela världen och levererar till välkända företag inom fordonsbranschen så som Mercedes, Scania, MAN och Volvo. Den delen av företaget vi besökte sköter bitar av teknikutvecklingen och ligger i Solna.

Efter genomgången delades eleverna upp i grupper för att sedan få rotera runt på fyra olika stationer. På varje station gick en eller flera ingenjörer igenom olika typer av arbetsuppgifter. Dessa var Materialtestning, Programmering, Ritning/Design samt Visningslastbilen. Varje grupp hade en fadder från företaget som såg till att allt flöt på smidigt och att schemat följdes. Hela grundidén med upplägget var att intressera eleverna och få dem att själva få testa och vara aktiva. Detta innebar t.ex. att de fick montera ihop en instrumentpanel till en lastbil under överinseende av den ingenjör som faktiskt hade ritat och designat denna del. Det kunde även vara att få prova olika materials hållfasthet efter att de utsatts för extrem kyla eller värme.

Efter det att eleverna varit på de olika stationerna bjöds alla på en trevlig buffélunch. Besöket avslutades med några slutord från platschefen samt utdelande av en presentpåse från Stoneridge. Trots att det var första gången vår skola och Stoneridge deltog i IGEday-projektet var den samstämmiga uppfattningen från samtliga (elever, pedagoger och personalen på Stoneridge) att besöket hade varit mycket lyckat!

//Eric Drake, medföljande pedagog

 

Dela: