Rektorsbrev: Sportlovstider

Det är veckan innan Sportlov och snön faller utanför fönstret. Passande tycker några och vissa av oss är antagligen av helt motsatt uppfattning. Det är i alla fall min största önskan att ni alla, både barn och föräldrar får möjlighet att rå om varandra under den stundande lovveckan lite extra. I detta brev berör jag lite av det som händer just nu på våran skola och lite av det som planeras under tidig vår.

Sportlov och idrottsdagar

Perioden efter jul har varit en månad där klasserna arbetar mycket fokuserat i respektive ämne. Det är inte så mycket annat som påverkar och stör ett sådant upplägg. Däremot börjar vi nu skönja en period av nationella prov där det blir andra typer av avbrott för eleverna. Vår målsättning är så klart att underlätta och skapa så bra förutsättningar som möjligt för att eleverna ska kunna prestera vid dessa tillfällen. Skridskor och skidåkning har dock varit en aktivitet som fått bryta den annars vardagliga lunken där elever från Östra varit på Stockholm Stadion och åkt längdskidor, västras åk 9 varit i Romme för att åka utför och flera klasser från båda enheterna besökt fina isar för hel- och halvdagar på skridskor.

Matematik

I tidningen Mitt i har det under förra året beskrivits att skolan skulle satt för frikostiga betyg i matematik. Detta efter att elevernas betyg i åk 9 jämförts med ett prov under hösten i gymnasiet. Efter att skolan under förra året fokuserat på detta har det visat sig att skolan nu helt ligger rätt i jämförelsen. Skolan varken sätter för hårda eller för snälla betyg. En av anledningarna till att vi nu ligger på en mer korrekt bedömningsnivå är lärarnas ökade diskussioner och utbyte i de olika ämnena, däribland matematiken.

Trafiksituationen på Östra

Föräldraföreningen stod under terminens första vecka tillsammans med skolledningen i avlämningszonen vid Vinstavägen. Ni föräldrar som kom förbi och lämnade gjorde det alldeles exemplariskt och det rådde en härlig aktivitet under morgonen. Det som kunde konstateras var dock att det fortsätter att vara ett problem under eftermiddagarna med bilar som står parkerade och blockerar för andra. Vi måste tillsammans hjälpas åt att skapa en trafiksäker plats genom att inte parkera och lämna bilen. Om vi inte kan få till en säker av och påstigningszon kan vi riskera att den kommer att stängas av fastighetsägaren (SISAB).

Kontaktuppgifter till vårdnadshavare

Skolan använder ett system för att meddela hemmet om någon elev kommer försent till lektion eller uteblir genom SMS eller mejl. För att ni som förälder ska få en god koll och inte själv alltid följa rapporteringen i Stockholm Skolwebb, kan ni lägga in era telefonnummer i Skolwebben och därigenom få notifikationer om en försening eller ett uteblivande sker. Det ger också en bra möjlighet att säkerställa så att inte eventuella fel smyger sig in och en elev blir felrapporterad.

Matenkät

En matenkät har nu genomförts på Östra och resultatet har just sammanställts. Nu ska matrådet och därefter klasserna få möjlighet att diskutera resultatet och därefter kommer även ni föräldrar att få ta del av resultatet. Vi kommer även genomföra undersökningen på Västra under våren för att tydligt få fram utvecklingsområden. Enkäten är framtagen av föräldraföreningen på Östra, vilket vi tackar för.

Föräldradialog Västra

Föräldradialogen på Västra sker nästa gång den 9 mars kl 18.30 i matsalen. Temat denna gång är Schysst på nätet, den föreläsning som Friends ligger bakom (se separat inbjudan). Vi kommer även denna gång att skapa möjlighet till diskussioner och så klart ge möjlighet till dialog med skolledningen. Även föräldrar med barn på Östra på mellanstadiet och åk 3 är välkomna att delta under själva föreläsningen.

Avslutningsvis vill jag bara nämna att det är glädjande att se att vi har ett högt söktryck till skolan och tacka alla som besökt våra informationsmöten under januari.

Med vänlig hälsning
Fredrik Boström
rektor Vinsta grundskola

Dela:
Kategorier: