Vi lär oss och provar programmering

Prorgrammering blir ett obligatoriskt ämne i Sveriges grundskolor om lite drygt ett år. Sedan i höstas är vi på Vinsta grundskola igång och nu under våren har vi haft flera olika aktiviteter. Tre lärare i åk 1-3 går en kurs där de får prova på olika sätt att lära programmering med yngre barn. Robotektet, en satsning från Stockholms stad, lånar ut material till oss och det provar vi i olika årskurser nu under våren. I åk 2 var programmering ett alternativ på elevens val och till hösten har vi som målsättning att alla våra elever ska få prova på programmering. 

Dela: