Goda resultat i brukarundersökningen 2017

Alla skolor i Stockholms Stad genomför årligen brukarundesökningar vilka används som ett verktyg i skolornas kvalitetsarbete. Dessa har genomförts i årskurs 2, 5 och 8. Vi på Vinsta Grunskola Östra och Västra är nöjda över våra resultat. Resultaten är viktiga för vårt fortsatta arbete i att utveckla enheterna.

Resultaten för Västra hittar du genom denna länk och Östra genom denna länk

Dela: