Vårkväll 25/4

Välkomna till en vårkväll i skolan! Den 25:e april blir en kväll där vi träffas och sjunger in våren tillsammans med kören. Grillarna är tända och varje klass bjuder in till aktiviteter i och omkring sina klassrum.

Det är obligatoriskt för elever att delta. I annat fall behöver ni söka ledig enligt vanlig rutin. Vi arbetar in en skoldag (30/4) för att möjliggöra för familjer till sammanhängande lov. Därför genomför vi en kvällsaktivitet 25/4 med lärande innehåll. Det blir även ett tillfälle med delaktighet för familjen.

Skolan bjuder alla elever på korv och dricka. Vinsta grundskolas föräldraförening VGFF är generösa och bjuder övriga familjemedlemmar! 

30/4 Blir således en inarbetad lovdag, men fritids är öppet. Lovenkät för att anmäla närvaro kommer i samband med påsklovsenkäten, digitalt som vanligt.

Dela: