Rektorsbrev mars 2018

Snömodd, isande kyla och avsaknad av fågelkvitter är antagligen tre ord som kan beskriva förhållandena just nu om man är lite pessimistiskt lagd. Det skulle också kunna beskrivas som friskt, ljust och perfekt väder för en kopp varm choklad på renskinnsfäll i solen. Beroende på hur ni känner runt vinterväder kan det vara olika sinnesstämningar som råder. I skolan är det dock fullt med aktivitet och vi har nästan inte tid att stanna upp och insupa vädret för dagen.

Hälsoveckan

Veckan före Sportlovet genomfördes en uppskattad vecka med Hälsan i fokus. Våra planeringsgrupper hade gjort ett strålande arbete med att ordna både fysisk rörelse och inspirerande lektioner med hälsan i centrum. Att få ihop ett så stort arrangemang kräver även att det kommer in deltagande ledare från andra verksamheter som exempelvis Korpen mfl. Tillsammans med föreningar kunde vi under veckan få till en bra blandning med övningar där eleverna samtidigt som de fick röra sig även fick pröva på nya saker. Köket bidrog denna vecka till att lägga till ytterligare en nivå av nyttigheter då det bl a serverades nyttiga små hälsoshots. Vi ser fram emot nästa års vecka och det pågående arbetet med att allt mer få hälsan att stå i centrum i vår verksamhet.

Vinsta grundskola Västra och lokaler

I slutet av februari skrevs det i lokaltidningen om att skolor i Vinsta industriområde saknade bygglov och att bl a Profilskolan riskerade att gå miste om sina lokaler. Även Vinsta grundskola Västra nämndes och då främst för att det ställdes en fråga hur skolan inte påverkades av att det saknades bygglov. För att lugna er föräldrar så arbetas det just nu från Utbildningsförvaltningens sida på att göra Vinsta grundskola Västra till en permanent och långsiktig skolbyggnad i området. Vi projekterar för att hyra in nya lokaler i huset då vi har en stark tillväxt och med andra förändringar inom skolområdet i Vällingby kommer skolan att behövas under lång tid.

Ny biträdande till högstadiet

Vi tackar vår IT-pedagog Tobias Södlind för sitt arbete som tf biträdande rektor efter Ylva Buhrgard på högstadiet. Vi är mycket glada över att få hälsa våra två nya biträdande välkomna till oss och de har redan varit igång sedan början av februari. De heter Caroline Ekstrand (ansvarig åk 7 och 9) och Ingrid Cohn Riddermark (ansvarig åk 8 och Elevhälsoteamet). Kontaktuppgifter till dem återfinns på hemsidan och inom kort kommer ni alla föräldrar också att bjudas in till vårens föräldradialog på Västra där ni har möjlighet att höra närmare om deras tankar om verksamheten.

Biblioteket

Sedan januari har Anna Nottberg startat som bibliotekarie på Vinsta grundskola. Hon har redan startat ett arbete med att ordna lånekort till alla elever för att biblioteket ska vara tillgängligt alla dagar i veckan utan att hon själv med nödvändighet behöver finnas på plats. Hon kommer att lägga tyngdpunkten i sitt arbete på att öka intresset för att läsa och inspirera eleverna att finna nya världar inom litteraturen.

På gång

Vi är i mars, en månad då mycket händer. Jag vill nedan nämna några områden som är på gång. På Östra genomförs utvecklingssamtalen just nu, en ateljé i Klubbens lokaler är nästan färdigställd, med hjälp av bl a medel från föräldraföreningen, en scen har byggts i förskoleklassens lokaler och vi ser fram emot många föreställningar där i framtiden. På Västra är det stort fokus på nationella prov, tisdagshänget är fullt av besökare på de aktuella kvällarna och vi tar emot många elever som kommer inflyttande till området. För båda skolorna är det glädjande att det varit ett bra söktryck till skolan inför kommande läsår och det är bara tråkigt att vi exempelvis inför åk 7 inte kan ta emot alla som sökt oss i första hand.

Avslutningsvis en påminnelse och önskan! Vi ser fortfarande att det anmäls fler barn till lovaktiviteterna än som sedan faktiskt kommer. Det resulterar i att vi inte kan göra bra personalplaneringar och att vi står med för mycket mat tillagad. Ber er om hjälp med detta inför Påsklov och Sommarlov. Tack!

Fortsatt trevlig mars!

Med vänlig hälsning
 

Fredrik Boström, rektor Vinsta grundskola

Dela:
Kategorier: