Åk 4 deltog i TIMSS

Åk 4 på Östra deltog i TIMSS som är en internationell studie som undersöker fjärde- och åttondeklassares kunskaper i matematik och naturvetenskap. TIMSS är tillsammans med PISA den största internationella kunskapsmätningen. Provet var en förstudie inför huvudomgången som genomförs 2019. 

Eleverna i 4a och 4b ägnade hela förmiddagen åt proven som för första gången genomfördes digitalt. På datorer inlånade från Västra svarade de på frågor inom ämnena matamatik och naturvetenskap. Det ingick också olika enkäter och på frågan om det var roligt att göra provet digitalt så var eleverna eniga. Ditigala prov är de positiva till!

 

Dela:
Kategorier: