Digitalt närvarosystem för fritidshem och klubben

Stockholm stad har infört en ny Skolplattform i Stockholm. Skolplattformen är en gemensam plattform för Stockholms stads förskolor, fritidshem/fritidsklubb och skolor. Syftet med Skolplattformen är bland annat att förenkla och kvalitetssäkra det administrativa arbetet samt den pedagogiska arbetsmiljön. Nu har det blivit dags att införa det digitala verktyget Närvaro på fritidshem/fritidsklubb. Närvaro ger vårdnadshavare möjlighet att ange ett schema för närvaro på fritidshem/fritidsklubb. Det möjliggör också för fritidshemmet/-klubben att checka in och checka ut barn på ett enklare och säkert sätt.

Den 2 maj börjar vi använda det digitala systemet för att ta närvaro på fritidstid, men vårdnadshavare kan redan nu registrera scheman och uppdatera kontaktuppgifter i Skolwebben.

  • Du som vårdnadshavare ska registrera vistelsetid för barnen. Logga in i Skolwebben och välj Tjänster > Närvaro/Frånvaro.
  • Du måste anmäla tillfälliga ändringar senast dagen innan ändringen sker.
  • Ordinarie schema kan du ändra upp till en vecka innan förändringar sker.
  • Systemet är anpassat efter GDPR (det nya personuppgiftslagen).

Information om hur du registrerar dig kommer på mejl. Det finns också en utförligare manual: 

Eftersom Vinsta grundskola deltar i pilotprojektet när det gäller genomförandet av det nya systemet, tar vi gärna emot feed-back från dig som vårdnadshavare. Maila dina synpunkter till tobias.sodlind@stockholm.se eller ylva.gredin@stockholm.se

Dela: