Fredag 15/6 stänger fritids 15.00

Den 15/6 ska vi ha en gemensam sommaravslutning för all personal
på Östra & Västra. Detta gör vi för att visa vår uppskattning av ett
väl utfört arbete under läsåret. Vi önskar därför att ni hämtar era
barn senast 15.00 denna dag. Skulle ni behöva omsorg efter 15.00
ordnar vi det. Anmäl behov av omsorg senast den 1/6 till
mina.ljungberg@stockholm.se.

Det kommer bli vikarier denna eftermiddag för att all ordinarie
personal ska kunna delta.

Dela:
Kategorier: