Skolstart samt föräldramötestider höstterminen 2018

Vinsta grundskola Västra

Skolstart 20 augusti 

Åk 4-6 kl 09.00, årskurs 4 samt klass 6D och 6E träffas i ljushallen, övriga klasser träffas i hemklassrummen  
Åk 7 kl 09.30 
Åk 8-9 kl 10.00  

Föräldramöten 

Åk 4-5 - 22/8  kl 18.00 
Åk 6 - 22/8 kl 18.30 
Åk 7 - 28/8 kl 18.00 - Gemensam start i matsalen
Åk 8 - 28/8 kl 18.30 - Gemensam start i matsalen
Åk 9 - 3/9 kl 18.00  - Träffas i matsalen för information om gymnasievalet för vårdnadshavare 

---------------------------------------------------------------------------- 

Vinsta grundskola Östra 

Skolstart 20 augusti 

Åk F-5 träffas kl 8.30 på skolgården. 

Föräldramöten 

F-klass - 27/8 17.30-18.30 - Samlas för gemensam info i matsalen först, sen i respektive klass
Åk 1 - 27/8 18.30-19.30 - Samlas för gemensam info i matsalen först, sen i respektive klass
Åk 2 - 28/8 17.30-18.30 - Samlas för gemensam info i matsalen först, sen i respektive klass
Åk 3 - 28/8 18.30-19.30 - Samlas för gemensam info i matsalen först, sen i respektive klass
Åk 4 - 28/8 17.30-18.30 - Träffas i hemklassrummet  
Åk 5 - 28/8 18.00-19.00 - Träffas i hemklassrummet 

Dela:
Kategorier: