Uppdaterad information om Skolplattformen

Nu fungerar det bättre att logga in på Skolplattormen: vårdnadshavares kommunikationsväg med skolan.
Du förväntas du regelbundet logga in, läsa nyheter och information samt uppdatera dina kontaktuppgifter vid behov. 

I mappen Verksamhetsdokument hittar du dokument som rör dig som vårdnadshavare.

Dela:
Kategorier: