Skolval: informationsmöten inför läsåret 2019/2020

Vinsta grundskola östra
Vinsta skolgränd 3, Vällingby

- Blivande förskoleklass, 15 januari 2019
Välkomna till ett informationsmöte inför uppstarten av förskoleklassen 2019!
15 januari kl 18.00 – 19.00 i skolans matsal.
Under kvällen får ni träffa skolledning och personal och stifta bekantskap med vår verksamhet.

Vinsta grundskola västra
Sorterargatan 26, Vällingby

- Blivande åk 4, 11 december 2018 
Välkomna till ett informationsmöte inför uppstarten av blivande årskurs 4!
11 december kl 18.00.
Ni kommer få träffa skolledning, lärare och elever och få ta del av vad skolan har att erbjuda era barn. 

-Blivande åk 6, 16 januari kl 18:30
Välkomna till ett informationsmöte inför blivande åk 6 för befintliga elever på Östra och nya som är intresserade av vår verksamhet.
16 januari kl 18.30
Ni får träffa skolledning, personal och elever som idag går på skolan.

- Blivande åk 7, 16 januari 2019 
Välkomna till ett informationsmöte inför blivande åk 7 för befintliga elever och nya som är intresserade av vår verksamhet.
16 januari kl 18.00 - 19.30 i skolans matsal.
Ni får träffa skolledning, personal och elever som idag går på högstadiet.

Dela: