Uppdaterad information gällande Coronaviruset (200313)

Här hittar du uppdaterade rutiner för skolans elever och personal.

Skärpt uppmärksamhet på elevers symptom

Om en elev uppvisar symptom på förkylning eller luftvägsinfektion, även lindriga, i skolan kontaktas elevens vårdnadshavare så att eleven hämtas och sjukanmäls av vårdnadshavare eller av sig själva om de är myndiga. Eleven ska vänta minst två dygn efter att den blivit symptomfri innan den går tillbaka till skolan. 

 

Riktlinjer för frånvaro och närvaro 

Med anledning av den förändrade bedömningen är det viktigt att alla skolor skärper uppmärksamheten på elever som uppvisar symptom på förkylning eller luftvägsinfektion. Är eleven sjuk ska den anmäla det själv eller av vårdnadshavare. Eleven ska vänta minst två dygn efter att den blivit symptomfri innan den går tillbaka till skolan. Blir eleven sjuk i skolan kontaktar skolan  vårdnadshavare så att eleven kan hämtas om det behövs. Detta innebär att skolan använder ordinarie rutiner vid sjukdom och sjukanmälan.

Elever med omfattande medicinska tillstånd 

Om eleven har olika typer av medicinska tillstånd är det elevens patientansvariga läkare inom regionens hälso-och sjukvård som kan göra den säkraste bedömningen om eleven ska gå i skolan. 

Stockholms stad följer händelseutvecklingen och är beredd att förstärka insatserna om det bedöms vara nödvändigt. Stadens skolor håller öppet som vanligt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

Ökad försiktighet vid utflykter och studiebesök ​​​​​​​

Med anledning av att Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån till den högsta – mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige - har stadens ökat försiktighetsgraden när det gäller utflykter och studiebesök. Skolledningen har därför tagit beslut att ställa in alla utflykter och studiebesök.

 

Skolledningen

Dela:
Kategorier: