Till innehåll på sidan

Skolval 2021 Förskoleklass

15 januari till 15 februari är skolvalet igång! Ditt barn har skolplikt från och med det år barnet fyller sex år. Vi hoppas att du väljer Vinsta grundskola östra. Därför vill vi berätta mer om vår skola och verksamhet!

Om skolan

Vinsta grundskola består av två enheter. På Vinsta grundskola östra är vi ungefär 390 elever i förskoleklass till årskurs 5. På Vinsta grundskola västra är vi ungefär 700 elever. Totalt har vi 150 personal som leds av rektor Nina Alshammar, administrativ chef och fyra biträdande rektorer. Vi arbetar utifrån läroplanen och skolan har två fokusområden: hälsa och digitalisering.

Om förskoleklass

Hos oss har eleverna fritidsverksamhet och förskoleklass i samma lokaler och träffar samma personal hela dagen. Vi har öppet från 06:30-17:30. Klockan 08:10-13:00 har eleven lektioner och lunch i sina klasser. Vi lägger stor vikt vid värdegrund; att vara en bra kompis och kunna samarbeta. Eleverna övas att kommunicera i tal, skrift och olika estetiska uttrycksformer. Varje dag leker vi med språket genom högläsning, rim, ramsor och sång.

På skolan har vi ett bemannat skolbibliotek som alla elever besöker minst varannan vecka. Där träffar de skolbibliotekarie för en bibliotekslektion. De lånar också böcker som de arbetar vidare med i klassrummen.

Fokus på hälsa

Vi springer, klättrar, leker, spelar, idrottar och har ”röris” både inne och ute. Eleverna tränas i att förstå hur rörelse, mat och vila påverkar hälsa och mående. Vi tar vara på närmiljön och de skogsområden som finns runt skolan för att lära oss om natur, teknik och samhälle.

Vi skapar rörelseglädje genom lek, dans och idrott.

Fokus på digitalisering

På Vinsta grundskola har alla elever från och med förskoleklass en egen digital enhet. I förskoleklass använder eleverna iPad för att träna sin digitala kompetens. Vi programmerar genom dansprogrammering och BeeBot. Vi använder också iPad för att skriva sig till läsning med stöd av talsyntes och ljudande bokstäver.

Vill du veta mer?

Mer information om hur du söker till Vinsta grundskola östra finns på https://grundskola.stockholm

I mitten av april 2021 kommer du som har fått en plats hos oss att få mer information hemskickad. I maj hoppas vi kunna ha en fysisk träff på skolan.
Har du frågor? Kontakta biträdande rektor Mina Ljungberg, mina.ljungberg@edu.stockholm.se eller skolans expedition på telefon 08 508 054 61

Dela: