Till innehåll på sidan

Om skolan

Vinsta grundskola består av två enheter, Östra och Västra, och ligger i Vällingby i västra Stockholm. Skolan är en kommunal F-9 skola med ca 1050 elever fördelade med årskurserna F-5 på Östra och årskurserna 4-9 på Västra.

Vi är organisatoriskt indelade i stadier vilka leds av biträdande rektorer. Skolan har hälsa och digitalisering som fokusområden och är under ständig utveckling för att på bästa sätt bidra till en ökad måluppfyllelse. Vinsta grundskola är lätt att ta sig till både med bil, kollektivt och ligger nära flera stora grönområden. 

Trygghet

Som elev på skolan har man en hemvist dit merparten av ens lektioner är förlagda. Man har nära till sina kamrater, lärare och annan personal och vår strävan är att denna närhet ska leda till att varje elev blir sedd och uppmärksammad vilket också gynnar lärandet. I vår trygghetsplan kan man läsa mer om hur vi arbetar främjande och förebyggande för att alla ska känna sig trygga på skolan.

Mentorskap

Varje elev har en mentor som har ett särskilt ansvar för att följa elevens utveckling samt ge stöd och studiehandledning både enskilt och i grupp. Mentorn fungerar också som kontaktperson och är den som leder utvecklingssamtalen varje termin.

Fräsch och fin arbetsmiljö

Vi är stolta över våra fina lokaler som vi också tar ett gemensamt ansvar för. Östra består av flera mindre byggnader och också flera skolgårdar anpassade till olika åldrar. Västra har lokaler anpassade till en modern pedagogik och inrymmer också Västerorts största skolidrottshall. 

Dela:
Kategorier:
Ingress: 
Vinsta grundskola består av två enheter, Östra och Västra, och ligger i Vällingby i västra Stockholm. Skolan är en kommunal F-9 skola med ca 1050 elever fördelade med årskurserna F-5 på Östra och årskurserna 4-9 på Västra.