Till innehåll på sidan

Om skolan

Vinsta grundskola är en kommunal F-9 skola i Vällingby i västra Stockholm med cirka 1100 elever.

Om Vinsta grundskola

Det är lätt att ta sig till oss både kollektivt och med bil och våra två enheter, Östra och Västra, ligger nära flera grönområden.

På Östra går elever i årskurs F-5 och på Västra går elever i årskurs 4-9. Skolan är indelad i låg-, mellan- och högstadium som leds av olika biträdande rektorer. Hela skolan har en övergripande rektor, en administrativ chef och en IT-samordnare. Båda enheterna har bemannade skolbibliotek.

Skolan har två fokusområden: hälsa och digitalisering. Vi har en trygghetsgrupp på skolan och i vår trygghetsplan kan du läsa om hur vi arbetar förebyggande för att alla ska må bra i skolan. I vår Digitala matris ser du hur progressionen för elevernas digitala kompetens är utformad.

Vi är stolta över våra lokaler och tar ett gemensamt ansvar för att de hålls hela och rena. Östra består av flera mindre byggnader och också flera skolgårdar anpassade till olika åldrar. Västra har lokaler anpassade till en modern pedagogik och inrymmer också Västerorts största skolidrottshall.

Vinsta grundskola har tagit emot lärarstudenter under deras verksamhetsförlagda utbildning i många år. Många lärare hos oss har gått handledarutbildning på Stockholms universitet och arbetar professionellt och målmedvetet med mottagande och handledning av nya studenter under olika perioder av deras utbildning.

I första hand använder vi Skolplattformen för kommunikation med medarbetare, elever och vårdnadshavare, men en del information och kontaktuppgifter finns här på vår webbplats 

 

Trygghet

Som elev på skolan har du ett hemklassrum där du har de flesta av dina lektioner. Du har nära till sina kamrater, lärare och annan personal och vår strävan är att denna närhet ska leda till att varje elev blir sedd. I vår trygghetsplan kan man läsa mer om hur vi arbetar främjande och förebyggande för att alla ska känna sig trygga på skolan.

Mentorskap

Varje elev har en mentor som har ett särskilt ansvar för att följa elevens utveckling samt ge stöd och studiehandledning både enskilt och i grupp. Mentorn fungerar också som kontaktperson och är den som leder utvecklingssamtalen varje termin.

 

Dela:
Kategorier:
Ingress: 
Vinsta grundskola är en kommunal F-9 skola i Vällingby i västra Stockholm med cirka 1100 elever.