Om skolan

Vinsta grundskola ligger i stadsdelen Vällingby och har ca 900 elever från förskoleklass upp till år 9. De yngre eleverna (F-5) går på Vinsta grundskola östra, medan de äldre (4-9) går på Vinsta grundskola västra.

Trygghet

Som elev på skolan har man en hemvist dit merparten av ens lektioner är förlagda. Man har nära till sina kamrater, lärare och annan personal och vår strävan är att denna närhet ska leda till att varje elev blir sedd och uppmärksammad vilket också gynnar lärandet. I vår trygghetsplan kan man läsa mer om hur vi arbetar främjande och förebyggande för att alla ska känna sig trygga på skolan.

Mentorskap

Varje elev har en mentor som har ett särskilt ansvar för att följa elevens utveckling samt ge stöd och studiehandledning både enskilt och i grupp. Mentorn fungerar också som kontaktperson och är den som leder utvecklingssamtalen varje termin.

Fräsch och fin arbetsmiljö

Vi är stolta över våra fina lokaler som vi också tar ett gemensamt ansvar för. Östra består av flera mindre byggnader och också flera skolgårdar anpassade till olika åldrar. Västra har lokaler anpassade till en modern pedagogik och inrymmer också Västerorts största skolidrottshall. Våra lokaler är också utrustade med trådlöst nätverk för att stödja användandet av modern teknik och i de flesta av våra klassrum finns interaktiva skrivtavlor. 

Hälsa & friluftsliv

En av skolans profileringar handlar om att ge alla våra elever goda förutsättningar för ett hälsosamt liv och att vi under hela skoltiden arbetar med att etablera sunda band mellan elev och natur. Utomhuspedagogik, friluftsövernattningar och friskvårdsvecka är exempel på hur det ges uttryck i skolan.

Entreprenörskap

Vår andra profilering syftar till att ge eleverna bästa tänkbara förutsättningar för att skapa sig framgång i livet - att rusta dem för framtiden. Vi jobbar med att stimulera och utveckla deras entreprenöriella kompetenser samtidigt som skolåret även innefattar en rad spännande entreprenöriella aktiviteter i form av ex framtidsmässa, projektarbeten, kulturprojekt och samarbeten med lokalt näringsliv.

 

”Entreprenörskap, Hälsa och friluftsliv”

Skapad av: 
Jenny Alfven, lärare Östra
Lena Ljungberg, måltidsbiträde Västra/Östra
Ingrid Entin, lärare Västra
Patricio Rodríguez Vega, fritids Östra
Anders Kätting, lärare Västra

Dela:

Skolledning