Rektorsbrev

Antal: 1

Sommarlovsdags

Sist ni fick ett brev från mig var det mars och en bitande vårkyla höll ett stadigt grepp om Stockholm. Då vi nu blickar tillbaka något är vi glada för den fantastiska värme som legat över oss och som möjliggjort att våra utflykter och idrottsarrangemang gått så mycket enklare. Nu avrundar vi läsåret och blickar fram emot ett nytt spännande läsår 2018/19.

Stort tack för ett fint samarbete under det gångna året!

Händelser

Ni som följer nyhetsflödet på hemsidan har säkert redan stött på en hel del av det jag nedan kommer lista upp, men det visar att det händer mycket på en så stor skolenhet som Vinsta grundskola. På Östra har kören förgyllt tillvaron under våren med ett antal framträdanden som varit mycket uppskattade, vi har deltagit i Bästa schackfyran där våra elever i 4C på Västra bl a tog sig till riksfinal. Det har varit besök på Stadsteatern, Vetenskapens hus, Skansen, Eggebygård, Birka, Kärsön, vi har invigt en asfalterad bana för cyklar/trampbilar på Östra, lyckad bilfrivecka på Östra i maj, invigning av en ateljé på Klubben, sprungit Vinstajoggen och VG-joggen, Trivselledare har skött rastverksamhet på Västra, osv. Där tror jag vi får stanna upp och sammanfatta allt som händer på skolan med orden från min chef och tillika grundskolechef, Gunnar Wohlin, som besökte skolan i april: ”Det är sällan man kommer till en skola där man redan efter några minuter känner vilken härlig atmosfär som råder. Att träffa så nyfikna och öppet trevliga elever var verkligen roligt!” Kan bara själv instämma i detta!

Vinsta grundskola Västra lokaler

Som framgått tidigare har vi nu äntligen fått igång byggandet av nästan 1000 kvm yta till på Västra för att kunna skapa en ännu bättre skolmiljö för våra elever. Fyra nya klassrum, två alldeles nya och moderna hemkunskapssalar och en ny textil och trä och metallslöjdssal är på gång att invigas i augusti. Lägg där till nya lokaler för Klubben som nu lämnar biblioteket för alldeles egna utrymmen. Biblioteket kommer kunna erbjuda utökad verksamhet på eftermiddagarna p g a av detta och vi kommer att kunna rusta upp och utöka ytan för våra elevers rastverksamhet.

På gång

Vi gläds åt att vi har ett ordentligt söktryck till vår verksamhet och kommer som det ser ut nu att vara drygt ettusen elever till höstterminsstarten. Det kräver också att vi rekryterar nya medarbetare och det arbetet har hittills gått riktigt bra. Vi kommer nu utvärdera läsåret och påbörja planeringen inför kommande läsår. Under sommaren har vi på Östra igång ett jourfritids för de elever som behöver omsorg och där samarbetar vi med Björnbodaskolan sedan en tid tillbaka.

Ni kommer också få hem information om den nya digitala plattform som ersätter Skolwebben nu i sommar. Den heter Skolplattformen och kommer kunna erbjuda skolan nya möjligheter i att förbättra kommunikationen både externt som internt. Det viktiga för oss är framförallt att vi nu får en gemensam plattform där vi kan skapa en struktur som ni kommer att känna igen er i ifrån förskoleklass upp t o m åk 9. Vi hoppas mycket på den och kommer informera er mer om detta på höstens föräldramöten. Blir ni osäkra på starttider i augusti för era barn kan ni hålla koll på hemsidan när det närmar sig.

Avslutningsvis vill jag tacka er alla för ett fint läsår där skolan fortsatt sitt växande och att hitta sin form!

Fortsatt trevlig juni!

Med vänlig hälsning
Fredrik Boström

rektor Vinsta grundskola

Dela: