Arbetslag åk 2

Undervisande lärare: 
Emma Stjernström 
Gabriella Stertman 
Kristina Prybil 

Fritidspersonal: 
Ylwa Gredin 
Ramia Chamsin 
Karl-Johan Hovell  
Josefin Meyer (föräldraledig) - ej i tjänst