Arbetslag åk 3

Undervisande lärare: 
Martina Hansen 
Sara Danielsson 
Sofia Matsson 

Fritidspersonal: 
Diana Sawma 
Mohammed Hassan 
Vida Boroon 

Antal: 7