Arbetslag åk 4 - Östra

Undervisande lärare: 
Suzanne Sundbom 
Filip Söderberg 
Kristina Johansson 

Fritidspersonal: 
Patricio Rodriguez 
Madeleine Olausson