Arbetslag åk 5 - Östra

Undervisande lärare: 
Elisabeth Kihlstrand 
Margareta Snällfot 
Lars Cederling 

Fritidspersonal: 
Patricio Rodriguez 
Madeleine Olausson