Arbetslag åk 8

Klass 8A - Anders Kätting & Torbjörn Kristiansson (Oscar Seidler tjänstledig ht -18) 
Klass 8B - Ewa Wastesson & Zahra Hassan 
Klass 8C - Simone Forsén & Patrik Svensson (Vide Munkert tjänstledig lå 18/19)
Klass 8D - Nikolina Nilsson & Nikolaus Sintridis