Arbetslag F

Undervisande lärare: 
Sara Awadis 
Marie Berglund 
Madelene Rehn 

Fritidspersonal: 
Mats Unnebo 
Aytekin Alizade 
Olivia Hayek 

Antal: 6