Till innehåll på sidan

Skolledning

Skolledningen består av rektor, biträdande rektorer och administrativ chef. Vi arbetar tillsammans med arbetslagsledare, lärare, fritidspersonal och servicepersonal för att Vinsta grundskola ska vara den bästa tänkbara skola för alla elever.

 

Skolledningen

Nina Alshammar - rektor för västra och östra
Fredrik Stolpe - administrativ chef för västa och östra
Mimmi Ljungberg - biträdande rektor för åk F-3 på östra
Tobias Södlind - biträdande rektor för åk 4-5 på östra
Ulrika Nimstrand - biträdande rektor för åk 4-6 på västra
Caroline Ekstrand - biträdnade rektor för åk 7-9 på västra

 

Antal: 6