Skolledning

Skolledningen består av rektor, biträdande rektorer och administrativ chef. Tillsammans bildar vi skolans ledningsgrupp som ihop med arbetslagsledare och övrig personal arbetar för att Vinsta grundskola ska vara den bästa tänkbara skola för alla elever. 

Skolledningsens ansvarsområden

Nina Alshammar - rektor för västra och östra
Fredrik Stolpe - administrativ chef för västa och östra
Mimmi Ljungberg - biträdande rektor för åk F-2 på östra
Tobias Södlind - biträdande rektor för åk 3-5 på östra
Ulrika Nimstrand - biträdande rektor för åk 4-6 på västra
Caroline Ekstrand - biträdnade rektor för åk 7-9 på västra

 

Antal: 5