Skolledning

Skolledningen består av rektor, biträdande rektorer och administrativ chef. Tillsammans bildar vi skolans ledningsgrupp som ihop med arbetslagsledare och övrig personal arbetar för att Vinsta grundskola ska vara den bästa tänkbara skola för alla våra barn. 

 

Antal: 5