Till innehåll på sidan

Rörelse i skolan

På Vinsta grundskola vill vi öka elevernas förståelse för att kunna ta eget ansvar för sin hälsa och eget välbefinnande. Rörelse ska vara en naturlig och positiv upplevelse i vardagen.

Vi på Vinsta grundskola vill inspirera till en hälsosam livsstil. Att må bra är en förutsättning för att lyckas med sina studier.

En god kondition kan bidra till att våra elever får en ökad kunskapsinhämtning och i större utsträckning orkar koncentrera sig längre. Vi arbetar aktivt med elevernas hälsa där vi har som mål att uppmuntra till sundare levnadsvanor och få friskare och gladare elever.

Forskning visar på ett tydligt samband mellan fysisk aktivitet och god hälsa, därför har vi extra rörelse under skoltid och raster med organiserat innehåll. Genom våra organiserade rastaktiviteter ökar vi sammanhållningen på skolan och tryggheten bland eleverna. Hela skolan ska präglas av en hälsofrämjande inställning där alla bidrar efter egen bästa förmåga. Stockholms stad har ett projekt som heter ”Spring i benen” där även vi deltar. Målet med projektet är att öka den fysiska aktiviteten bland våra elever.

Dela: