Till innehåll på sidan

Trygghetsarbete

Varje år utarbetas en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Med utgångspunkt från den arbetar alla vuxna på skolan mot målet att göra skolan trygg för alla elever.

Trygghetsarbetet på Vinsta grundskola

Vi lägger fokus på det främjande och förebyggande arbetet. Om kränkning skulle ske, så anmäls det enligt en särskild rutin. Uppföljning sker alltid med inblandade elever.

Skolkurator leder trygghetsarbetet, trygghetsgrupperna och skriver plan mot kränkande bandling i samråd med rektor.

Vid frågor, kontakta skolkurator.

 

Dela: