Till innehåll på sidan

Trygghetsarbete

Trygghetsarbetet på Vinsta grundskola

Varje år utarbetas en plan mot diskriminering och kränkande behandling, vi kallar den för Trygghetsplan. Med utgångspunkt från Trygghetsplanen arbetar alla vuxna på skolan mot målet att göra skolan trygg för alla elever. Fokus ligger på det främjande och förebyggande arbetet. Om kränkning eller mobbning skulle ske, så anmäls det av elev, vårdnadshavare eller personal på blanketten ”Anmälan till trygghetsgruppen”.

Skolkurator leder trygghetsarbetet, trygghetsgrupperna och skriver trygghetsplanen i samråd med rektor.

Vid frågor, kontakta Skolkurator eller någon av samordnarna.

Vinsta grundskolas trivselregler

Tillsammans utarbetar elever och personal de trivselregler som ska gälla för skolan. Reglerna utvärderas varje läsår och revideras om det behövs. Grundstommen i reglerna är en strävan om att alla ska visa hänsyn och respekt inför varandra och att vi tillsammans ska göra skolan trygg för alla. Denna beskrivning ska ses som ett komplement till lagar och regler som gäller för gemene man.

Som elev på Vinsta grundskola förbinder jag mig till att:

 • Jag följer våra klassrumsregler
 • Jag visar respekt för alla elever och vuxna på skolan 
 • Jag använder ett vårdat språk
 • Jag är rädd om skolans lokaler, material och skolgård
 • Jag håller rent och snyggt omkring mig
 • Jag kommer i tid till lektioner och andra aktiviteter
 • Jag dricker inte energidryck under skoltid
 • Jag spelar bollspel på anvisad plats och följer uppsatta regler
 • Jag kastar inte snöboll
 • Jag tar med mig värdesaker på egen risk
 • Jag tar av mig jacka, mössa, keps och luva innan jag går in i klassrummet eller matsalen
 • Jag för varken in eller ut mat från matsalen

Tillägg för årskurs:

 • F-5: Jag använder inte mobiltelefon under skoltid
 • F-6: Jag är ute på raster och stannar inom skolans område Jag förtär inte godis, snacks, läsk, tuggummi under skoltid
 • 6-9: Jag använder inte mobiltelefon under lektionstid
Dela: