Till innehåll på sidan

Trygghetsarbete

Varje år utarbetas en plan mot diskriminering och kränkande behandling, vi kallar den för Trygghetsplan. Med utgångspunkt från Trygghetsplanen arbetar alla vuxna på skolan mot målet att göra skolan trygg för alla elever.

Trygghetsarbetet på Vinsta grundskola

Vi lägger fokus på det främjande och förebyggande arbetet. Om kränkning eller mobbning skulle ske, så anmäls det av elev, vårdnadshavare eller personal på blanketten ”Anmälan till trygghetsgruppen”.

Skolkurator leder trygghetsarbetet, trygghetsgrupperna och skriver trygghetsplanen i samråd med rektor.

Vid frågor, kontakta skolkurator eller någon av samordnarna.

 

Dela: